Robert Şerban- Morte ultrafine

geoffrey laurence


Lo presenta Afrodita Carmen Cionchin in Orizzonti culturali italo-romeni. Del contenuto dei suoi versi sottolinea soprattutto il tema relativo alla morte.

“Le molteplici dimensioni della morte, che è fine ma anche transizione,le ritroviamo nei versi di Robert Şerban, poeta, scrittore e giornalista, nome affermato della poesia romena contemporanea. Nato a Turnu Severin nel 1970, Robert Şerban è membro dell’Unione degli Scrittori di Romania e vincitore di importanti premi letterari.” Le poesie qui presentate sono tratte dalla raccolta Morte ultrafine (Moartea parafină, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 2010), titolo che allude ai possibili significati della morte, al suo mantenere lo scorrere continuo e fatalmente finito della vita, sono presenti nella rivista Orizzonti culturali italo-romeni / Orizonturi culturale italo-române- qui

.

Da Morte ultrafine (Moartea parafină)

Preparativo

estraggo le parole
dal poema
con l’accanimento con cui
il nonno ricavava
pezzi di legno
da un palo
finché lo affilava così bene
da poterlo ficcare
con un colpo solo
tra le coste del cinghiale
nel ventre del lupo
della puzzola

estraggo dal poema
versi interi
e
parole
una
dopo
l’altra
lo preparo
gli faccio
una cima
Pregătirea

scot cuvintele
din poem
cu îndârjirea cu care
bunicul scotea cu securea
bucăţile de lemn
dintr-un par
până când îl ascuţea atât de bine
încât putea să-l înfigă
dintr-o lovitură
între coastele mistreţului
în burta lupului
a dihorului

scot din poem
versuri întregi
şi
cuvinte
unul
după
altul
îl pregătesc
îi fac
vârf

Per presentarmi un po’

vengo da un paese
in cui le croci
non fanno
mai
le ragnatele
agli
angoli

Să mă prezint puţin

vin dintr-o ţară
în care crucile
nu fac
niciodată
păianjeni
la
subţiori

.

geoffrey laurence

 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence

desiderio

voglio scrivere
come se nascessi
pieno di sangue di pezzi di pelle e resti di carne
come il grido forte
lungo
di un barbaro che ha rinnegato i suoi
in una foresta di statue romane
che lo guardano con disgusto e disprezzo

voglio scrivere
con un rotolo di parole
versi che escano dalle pagine
e si aggrappino alle pareti alle finestre alle porte
come fili d’un ragno che acchiappa l’insetto gigante
che si sta preparando a divorarlo
e
impazzito dalla paura
tesse senza posa incessantemente
finché si fonde
nei fili che si tendono – una camicia della morte
troppo grande
e
troppo sottile

O dorinţă

vreau să scriu
ca şi cum m-aş naşte
plin de sânge de bucăţi de piele şi resturi de carne
cu un ţipăt gros
prelung
de barbar lepădat de ai lui
într-o pădure de statui romane
ce-l privesc îngreţoşate şi cu dispreţ

vreau să scriu
cu un tăvălug de cuvinte
versuri care să iasă din pagini
şi să se agaţe de pereţi de ferestre de uşi
ca firele unui păianjen care a prins o insectă uriaşă
ce tocmai se pregăteşte să-l devoreze
şi
înnebunit de frică
ţese într-una într-una într-una
până când se topeşte
în aţele ce se întind – o cămaşă a morţii
prea mare
şi
prea subţire

.

geoffrey laurence

Essere guardato

di tratto
sento di essere guardato
mi fermo
mi guardo attorno
anche in alto

una formica mi esce
da sotto la pianta del piede
e segue
la sua strada

Sunt privit

deodată
simt că sunt privit
mă opresc
mă uit în toate părţile
chiar şi în sus

o furnică îmi iese
de sub talpă
şi îşi continuă
drumul


Vita in città

la vita in una città
dove nessuno ti conosce
non ha un cuore
gli unici battiti che senti
sono quelli delle campane che annunciano
le ore esatte

nessuno ti conosce qui
e quelli che ti sorridono
sono soltanto allegri o stupidi
o neanche sorridono a te

ogni volta che attraversi la città
il tuo cervello si ammorbidisce un po’
e dimentica
come l’asfalto fuso su cui cammini
non ricorda
nessun’orma tua
per quanto fosse forte
o sicura

Viaţa într-un oraş

viaţa într-un oraş
unde nu te cunoaşte nimeni
nu are inimă
singurele bătăi pe care le auzi
sunt ale clopotelor ce anunţă
ore exacte

nimeni nu te ştie aici
iar cei care-ţi zâmbesc
sunt doar veseli sau proşti
sau nici măcar nu-ţi zâmbesc ţie

de câte ori traversezi oraşul
creierul ţi se-nmoaie încet
şi uită
aşa cum asfaltul topit pe care calci
nu ţine minte
nici măcar o urmă a ta
oricât de apăsată ar fi
oricât de sigură.

.

geoffrey laurence

 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence
 copyright Geoffrey Laurence

Eresia

a daniel
non piacciono le poesie
su Dio
lo dice più volte
a intervalli
a più voci

dal tavolo accanto
una ragazza lo guarda
con la coda
dell’occhio
e fa un segno di croce
con la lingua

Erezie

lui daniel
nu-i plac poeziile
cu Dumnezeu
spune asta de câteva ori
la răstimpuri
şi pe voci diferite

de la masa vecină
o fată îl priveşte
cu coada
ochiului
şi îşi face cruce
cu limba

Luogo

conosco il luogo
dove il vento
gonfia
i polmoni dei morti
e poi
li alza
al cielo

Locul

ştiu locul
unde vântul
umflă
plămânii morţilor
şi apoi
îi ridică
la cer


Reazioni

quando si separano
gli aerei lasciano
a volte
alle spalle
grandi croci sul cielo
a cui alcuni s’inchinano
di nascosto e in fretta
poi vanno avanti con la loro vita
fino a quando
i parenti e gli amici
che furono
forse
anch’essi
passeggeri
mettono una croce sulla loro tomba
e fanno altre per se stessi
piano e con grande tristezza

Reacţii

după ce se despart
avioanele lasă
câteodată
în urma lor
cruci mari pe cer
la care unii oameni se închină
pe ascuns şi în grabă
apoi îşi continuă viaţa
până când
rudele şi prietenii
care au fost
poate
şi ei pasageri
le pun la cap câte-o cruce
şi îşi fac altele
încet şi cu mare tristeţe

.

geoffrey laurence

 copyright Geoffrey Laurence copyright Geoffrey Laurence copyright Geoffrey Laurence copyright Geoffrey Laurence copyright Geoffrey Laurence

Litania

Dio buono,
che fortuna che sei lassù
tutto il tempo
perché mi possa aggrappare a te
di tanto in tanto


Acatist

Doamne Dumnezeule
ce bine că eşti sus
tot timpul
ca să mă pot agăţa
de Tine
din când în când


giocattolino da un soldo

spesso mi rallegro di cose così insignificanti
che sospetto me stesso
di non sapere bene cosa voglio dalla vita

sono alla sua metà e
mi piace credere che
ciò che vedo lontano lontano lontano lontano
piccola
come un giocattolino da un soldo
è la mia propria morte

Jucărioara de-un leu

deseori mă bucur de lucruri atât de neînsemnate
încât mă suspectez
că nu prea ştiu ce vreau de la viaţă

sunt la jumătatea ei
şi îmi place să cred
că ce văd departe departe departe departe
măruntă
ca o jucărioară de-un leu
e propria mea moarte

In alto il cuore

sono salito sul tetto della casa
in cui mio padre
il nonno
il bisnonno
sono nati
e
hanno vissuto la loro vita

l’ho cavalcata
come si cavalca un cavallo
se si ha mai questa fortuna
e mi sono aggrappato con entrambe le mani
alla chioma del tetto

ho sentito il cuore in alto
come mai prima
e dovetti chiudere gli occhi
perché non schizzasse da lì
e cominciasse a volare

Inima sus

m-am urcat pe casa
în care tata
bunicul
străbunicul
s-au născut
şi
şi-au trăit viaţa

am încălecat-o
aşa cum încaleci un cal
dacă ai vreodată norocul
şi m-am prins cu amândouă mâinile
de coama acoperişului

mi-am simţit inima sus
mai sus ca niciodată
încât a trebuit să-nchid ochii
ca să nu ţâşnească prin ei
şi să-mi zboare


Versi di Robert Şerban
Traduzione italiana di Afrodita Carmen Cionchin

19 Comments

 1. Apprezziamo il sito della signora Cionchin, solo che non si capisce perché lei, di madrelingua romena, debba tradurre in italiano, e per giunta poesia, e in maniera goffa e molto spesso errata, con padronanza nulla del lessico poetico italiano, e con libertà che in poesia non ci si possono permettere (come eliminare dei versi, ad esempio, vedi la poesia su Dio).
  Tra i numerosi errori che la suddetta insinua in queste poesie, eccone
  alcuni:

  “con l’accanimento con cui cu îndârjirea cu care
  il nonno ricavava bunicul scotea cu securea
  pezzi di legno bucăţile de lemn
  da un palo” dintr-un par

  Dov’è andata a finite la scure (securea)?
  E poi:
  “di tratto deodată
  sento di essere guardato” simt că sunt privit

  Come, “di tratto”? Forse voleva dire “d’un tratto”?

  E ancora:
  “e fa un segno di croce
  con la lingua”
  Questo non è italiano. In italiano si dice “e si fa il segno della croce/con la lingua”.

  E ancora:
  “mettono una croce sulla loro tomba
  e fanno altre per se stessi”
  L’utilizzo della particella “ne” è molto difficile per gli stranieri, lo so…
  Dunque: “e ne fanno altre per se stessi”.

  E il titolo? Perché mai “Morte ultrafine”? Il romeno “parafină” ha il suo esatto corrispondente in italiano, “paraffina”! “Morte paraffina”! Bizzarro come titolo, ma è poesia!
  E così via dicendo. Non vedo perché la signora Cionchin si ostini a voler tradurre in italiano, cosa peculiare non solo a lei, ma spia della solita e troppo frequente presunzione degli italianisti romeni. Io, italiano, non mi metterei mai a tradurre poesia italiana in romeno, pur padroneggiando questa lingua molto bene. La Cionchin, a quanto pare, traduce già diversi autori italiani verso la sua madrelingua, il romeno. E allora, si limiti a far questo, che c’è tanta letteratura italiana da tradurre in romeno, evitando clamorose gaffe come questa! Grazie!

  1. tradurre dal romeno in italiano, senza perdere nulla dell’originale, ma non avendo proprietà di linguaggio completa, relativamente alla lingua tradotta,…non sarebbe il caso di cooperare? Trovarsi cioè all’incrocio delle lingue e dare il meglio dell’una e dell’altra?
   f

 2. I contenuti del sito della Cionchin sono di scarsissimo livello – mi sembra una cosa fatta tanto per fare (ci sono in mezzo dei soldi europei e un fortissimo ego della traduttrice, tutto qua)… cmq… grazie a voi di cartesensibili per mettere le cose in chiaro e le persone al loro posto… Buon lavoro!

  1. Continuo a replicare io, come responsabile del sito, proprio perché ho scelto di portare un autore che non trovo citato spesso nei blog italiani e, secondo me, mostra, traduzione a parte in questo momento, delle poetiche molte forti,che danno voce a tempo e modalità della vita in una stagione tutta umana, non territorialista o nazionalista come questi commenti mettono in evidenza.Un conto è dare il meglio della lingua nella traduzione, per portare lo spirito trattenuto nella scrittura, un conto è sminuire ciò che altri tentano di fare,magari con fatica. Perchè allora non provare ad offrire il meglio della traduzione qui, su questi fogli di carta sensibile?E’ una proposta che offre come obiettivo la possibilità di godere testi di poesia che non appartengono ad un altro mondo ma possono essere di chi abita poco oltre noi,nella stessa terra della condivisione, della comunione dei beni, e la parola è tra questi.ferni
   PS:ciò che ho trovato e letto di questo autore in rete sono scritti tradotti dal romeno in inglese, in italiano:nulla.
   f

 3. Concordo con Livia, purtroppo… Lo stesso fatto di chiamare il sito con il proprio nome (non, magari, “Orizzonti culturali.ro” o cose simili) e riunire contributi di scrittori, traduttori, docenti etc. vuol dire farsi belli con il lavoro degli altri.

 4. gentile ferni, nessuno vuole sminuire le intenzioni di nessuno, ma il punto è questo: ci sono cose che si possono fare, e cose che non si possono fare. Persone arrivate a un elevato livello di conoscenza nel proprio campo (se non sbaglio la traduttrice ha insegnato all’università) non possono permettersi di fare queste gaffe! non parliamo di studentelli alle prime armi, diamine!

 5. significa anche perndere su di sé le responsabilità per gli errori possibili, per le discrepanze, per le polemiche e per ogni altra eventualità che non chiamerei,come in questo caso, positiva,cioè materia di cui vantarsi, ma solo un portare.Anche altri potrebbero, come mai non lo fanno?
  f

 6. avevo letto benissimo della traduttrice sul sito, grazie.
  guardi, lasci perdere il sito culturaromena.it, di livello e lingua italiana talmente scarsi, da mettersi le mani nei capelli… è un obbrobrio.

 7. non amo le polemiche ma in rete dopo due pagine di ricerca vana, digitando il nome dell’autore, ho pensato che nessuno se ne interessasse o se ne sia interessato,tranne chi già ho citato.
  Se lei ha riferimenti aggiuntivi li citi,ne saremo lieti.f

 8. Di nuovo, due cose: la Cionchin e’ priva di talento (ne ha solo tanta fatica alle spalle – lo possono dire quelli che hanno percorso i testi tradotti dal italiano). Tradurre poesia, e’ stato un ultimo suo errore… riguardo alla scelta del poeta, e’ un altro discorso: il signore e’ il PADRONE di una casa editrice DI POESIA, nella citta’ dove la Cionchin ha fatto l’universita’ – editrice BRUMAR, si chiama… Eccetto alcuni poemi riusciti, Serban puo’ fare solo, FORSE, editoria a livello di business, perche’ ne dubito fortemente che puo’ scelte editoriali basati sul valore letterario… Non so se sono ruiscita ad offire un quadro della situazione, ma ci tengo a sottolineare che e’ difficile orientarsi nei “orrizonti culturali romeni”… c’e’ una giungla piuttosto, una COSA LORO che ha delle regole che e’ meglio non fare lo sforzo di capire se non si conosconi le vari conessioni a livello di amicizie o interessi …

 9. Prima cosa: come responsabile del blog non accetto che si facciano a viso coperto, ovvero senza palesarsi attraverso nome e cognome, come invece faccio personalmente ( i miei dati si trovano nel blog) e Afrodita come autrice del post, osservazioni atte a denigrare chicchessia, senza un chiaro approfondimento. Non credo inoltre che l’Ateneo di Padova, in cui Afrodita ha una cattedra, regali posti su dubbie capacità.
  Seconda cosa: poiché il dialogo avviene senza ulteriori sbocchi che conferiscano qualcosa di più a quanto già detto bloccherò ogni altro commento mettendolo in moderazione.
  f.f.

 10. Letta e gradita questa presentazione.Non ci sono molti spazi in cui la nostra cultura affiora fuori dai confini.
  Raou

 11. E no, penso che Livia esageri, il suo commento è offensivo, io mi sono limitato a fare osservazioni sulle poesie tradotte. Il poeta è uno dei migliori in patria, non ha alcuna importanza che abbia una casa editrice, la Brumar, una delle migliori nell’ambito della poesia in Romania. Afrodita è un’eccellente italianista, e diffonde la letteratura italiana, e triestina, in Romania, cosa che non molti (o nessuno?) si sono peritati di fare, traduce Claudio Magris, e già solo per questo merita il nostro apprezzamento. O forse Magris è troppo alla periferia dell'”Impero” per noi poveri italiani provinciali? A quanto pare, anche Livia è romena, da come scrive, siamo solo in presenza di invidia per una connazionale di successo. Facciamo tutti la pace e riflettiamo su quel che facciamo, d’ora in poi, tutti. Buona giornata!

  1. Microcosmi e Danubio sono opere di Magris che continuo a leggere. Alla perifieria della parola ci stanno in molti, altri, non certo Magris, che l’impero della lingua lo ha ttraversato nella sua estensione , ricostruendo un’idrografia che annoda radici rami fiori e frutti, opera della storia umana, delle sue vicissitudini e dei sogni, oltre che dei segni, che hanno configurato tracce, mappe sulla carta. f

 12. mi piace molto “desiderio” permeata di umanità!

  Prepariamoci degna(mente) a tutte le settimane della cultura in Itallia, un po’ come quando viene il Natale e occorre essere più buoni…

  Ad ogni modo parlando di arte e di artisti…In cerca di queste stelle comete dobbiamo porci questo interrogativo: che fine hanno fatto, gli Artisti?

  Ti aspetto su Vongole & Merluzzi

  http://vongolemerluzzi.wordpress.com/2011/04/06/chi-se-ne-frega-della-cultura/

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.